Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

Verkoop

Jaarlijks wordt er een aantal boventallige dieren verkocht. De redenen voor boventalligheid zijn divers, maar enkele kunnen hieronder worden opgesomd:

- rammen die niet meer in het fokprogramma ingezet kunnen worden wegens verregaande verwantschapsbanden

- ooien die twee jaar of meer niet meer hebben gelammerd en geen functie meer vervullen als leiddier oid

- schapen die vanwege ouderdom versleten gebitten hebben en niet meer zelfstandig kunnen eten

- schapen die overige gezondheidsproblemen hebben en niet meer zelfstandig in de kudde kunnen meedraaien

- schapen waar simpelweg geen ruimte binnen het begrazingsplan of de schaapskooi voor is

Deze dieren kunnen levend verkocht worden aan overige veehouderijen, particulieren of anderszins. Is die mogelijkheid er niet, dan rest niets anders dan de enkele rit naar het abbatoir.

Geïnteresseerden kunnen dieren van de stichting aankopen indien zij over de juiste papieren en vaardigheden beschikken (eigen UBN etc.) of anders langdurige huurovereenkomsten met de stichting sluiten waarbij de administratieve en onderhoudsverplichtingen bij de stichting blijven.

Indien u graag vleespakketten, halve of hele geslachte schapen zou willen kopen, dan kunt u zich melden bij de herder, hij kan u dan verder helpen. De dieren uit de kudde welke ter slacht aangeboden worden, worden begeleid tot het laatste moment door de herder zelf en worden voor het uitbloeden gegarandeerd bedwelmd (elektrisch of met schietmasker). Derhalve is halal- of kosjergeslacht vlees bij ons niet beschikbaar.


Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail


Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us