Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

(in voorbereiding)

Verhuur

Omdat niet iedereen het hele jaar door schapen kan houden op zijn terreinen of juist op heel specifieke tijdstippen graag een kudde of klein groepje schapen zou willen huren, heeft de stichting hiervoor een apart programma opgezet.

In het verhuurprogramma worden alleen schapen gebruikt die dusdanig stressbestendig zijn dat er geen gevaar voor kinderen, volwassenen of anderszins optreedt in kleine nauwe ruimtes of omgekeerd op de openbare weg.

Voor de verhuur valt te denken aan:

- kleinschalige begrazingsprojecten (minstens 3 schapen) in een geschikt afgerasterde 'natuurtuin'

- incidentele begrazingsprojecten (minimaal 50 schapen + herder en honden)

- kerststal met herder, 5 schapen, 6 honden (evt. onder voorwaarden ook kerststal beschikbaar)

- paas- / voorjaarsfestijn, met jonge lammeren, enkele ooien en enige honden

- mobiele kinderboerderij met schapen, geiten en enige honden

- inzet volledige of delen van de kudde + herder en honden voor reclame, documentaire of film-shoots

- losse herder + honden als middeleeuwse herder op afgesloten terrein met eigen schapen van de inhuurder.

(Tarieven op aanvraag en in overleg afhankelijk van de situatie)


Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail


Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us