Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

Vangacties

In de afgelopen 10 jaar heeft de herder natuurlijk al vaker te maken gehad met uitbraken van het eigen vee maar ook van andermans vee. Hierdoor hebben de herder en honden van de kudde zo langzamerhand een specialisatie opgebouwd in het veilig afvangen van uitgebroken, losgeslagen of (ver-)wild(-erd) vee.

Mocht u als veehouder of als hulpdienst met de handen in het haar zitten wegens loslopend vee in de (semi-)openbare ruimte, dan kan inzet van ons team de oplossing zijn. Op afroep beschikbaar, kunnen wij opgehaald worden door de hulpdiensten en kunnen hierdoor in de provincie Friesland binnen 5-25 minuten ter plaatse zijn. Hierdoor is afschieten van waardevol vee niet meer noodzakelijk en worden hopeloze, lange en vooral stressvolle jaagpartijen vermeden.

De honden en herder zijn gewend om weerspannige dieren uit het verkeer te halen en te houden en kunnen veilig ingezet worden zelfs langs drukke wegen (mits enige verkeersgeleiding gegeven wordt!). Tevens is bij uitbraken uit slachthuizen inzet van het team mogelijk om de dieren weer binnen de omheining te krijgen waardoor - zonder een gevaar voor de omgeving te creëren bij gebruik van voor mensen bestemde ammunitie die niet even doeltreffend is bij grootvee - het dan weer ingesloten dier alsnog via het schietmasker of dmv electrocutie bedwelmd kan worden.

Ook is de herder met zijn team beschikbaar voor minder stressvolle situaties, bijvoorbeeld om (ver-)wild(-erd) vee uit natuurgebieden te vangen zonder kostbare inzet van een veelvoud aan betaalde manschappen en zwaar materieel.

Kosten zijn in overleg van de situatie en altijd exclusief reis- en materiaalkosten. De kosten zijn aftrekbaar als reguliere bedrijfskosten en kunnen tevens opgevoerd bij uw verzekering indien er sprake was van overmacht.


Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail


Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us