Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

 • Schapen
  • Drenth
  • Schoonebeker
  • Kempisch
  • Soay
  • Moufflon
  • Fries melk
  • Texelaar
  • Engels vleesras
  • Engels wolras
 • Herder
 • Honden

  

Schapen

Verbazing valt de kudde vaak ten deel vanwege het diverse en vaak ook ruige karakter van de gehouden dieren.

Hoorns, ruige of lange wol, slanke hert- of geitachtige voorkomens, niets doet onze bezoekers denken dat ze te maken hebben met schapen en vaak is enige uitleg dan op zijn plaats.

Vanwege het feit dat de kudde mobiel moet zijn, is het noodzakelijk dat de schapen op een aantal criteria geselecteerd worden waar de hedendaagse intensieve schapenhouderij weinig in is geïnteresseerd, te denken valt aan:

- Sterke benen en gewrichten om de grote afstanden af te kunnen leggen en zo nodig te kunnen zwemmen;

- Sterke immuunsystemen zodat insleep van ziekten bij contact met andere kuddes zo laag mogelijk blijft;

- Sterke karakters, de schapen moeten niet bij psychologische druk van ofwel de eigen kudde-honden ofwel vreemde

- honden 'dood' gaan liggen en de moed opgeven, ze moeten hier tegen kunnen en zich zelf kunnen bedruipen;

- Sterke voerconversie: energie kunnen halen uit schrale grassen en kruiden is belangrijk;

- Sterke moederinstincten: omdat de kudde mobiel is, moeten moeders en lammeren zelf goed op elkaar letten en

- Sterke vacht, hoeven, hoorns en gebit: zodat ze tegen alles bestand zijn.

In de intensieve houderij waarbij de dieren geselecteerd worden op lammeraantallen, melkgift, bevleesheid en in mindere mate bewolling, benevens meegaandheid (emmertjes bix rammelen om te lokken), creëren de bovengenoemde eigenschappen een te grote negatieve selectiedruk met als gevolg verlies op de resultatenrekening.


Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail


Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us