Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

Schaapskooi

Gebruik van een schaapskooi maakt dat centrale opvang van de mest en gerichte toepassing van deze ruige mest (met stro) mogelijk wordt. Hierdoor is het selectief verarmen en verrijken van subgebieden mogelijk benevens het beschermen van kwetsbare aangroei tegen vorstschade en al wat dies meer zij.

Tevens dient de schaapskooi als uitvalsbasis voor de kudde, haar herder, de honden en al het overige rijdende en rollende materiaal welke noodzakelijk zijn voor het beheren van een groter natuurgebied.

In de schaapskooi bevallen de schapen in de beschutting en is het uitvalspercentage van de pasgeboren lammeren terug te brengen met 0,3 lam per schaap. Hierdoor zijn lammerpercentages van 2,1 lam per schaap per jaar te halen. Dit ten opzichte van de 1,8 lam per jaar, vanwege een hoger uitvalpercentage in de slechtere jaren waar weersinvloeden en gebrek aan voldoende voeding in de winter sommige kudden parten spelen.

Deze drie basisvoorwaarden, te weten:

- bijvoeren met hooi, krachtvoer waar nodig etc.

- beschutting tegen weersinvloeden &

- bescherming tegen geweld gericht tegen de dieren,

maken dat de stichting een verantwoorde en aangename sfeer voor haar eigen dieren kan creëren wat het weer goed doet op het bedrijfsresultaat. Immers: gelukkige en gezonde dieren kosten op den duur minder geld.


Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail


Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us