Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

Opleiding

Naast de vrijwilligers- en stageprojecten (zie Meedoen), is er ook een opleidingsprogramma bij de stichting aan de hand van welke u na twee-en-een-half jaar in staat zult zijn om zelfstandig een kudde op te zetten, te leiden en aan alle wet- en regelgeving te voldoen, benevens uiteraard de nodige praktijkkennis omtrent de veehouderij-, hondentrainings- en natuurbeheersaspecten die opgedaan zal zijn.

Omdat het hier, vanwege het kleinschalige karakter, een niet door de minister van OC&W aangewezen opleiding betreft, is studiefinanciering niet mogelijk. Wel is door de belastingdienst aangegeven dat dit opleidingstraject duidelijk leidt tot een beroep en derhalve zijn de studiekosten aftrekbaar. De studiekosten voor 2009/2010 bedragen: €5.000,-

De studielast is ca. 59 uur per week, daar de student volledig meedraait in het bedrijf (ook gedurende het weekend) en overschrijdt ruimschoots de 40 weken per jaar. Tijdens de drukkere periodes (lammeren etc.) zal de belasting nog hoger zijn.

Verzoeken van prospectieve studenten kunnen schriftelijk (getyped of geprint) naar ons stichtingsadres, voorzien van:

- een uitgebreide motivatie,

- een uitgebreide c.v.,

- twee recente pasfotos in kleur (geprint op hq-foto papier op minstens 400 dpi mag ook) en

- een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Daar uw werkzaamheden u in contact zullen (kunnen) brengen met op het bedrijf aanwezige (school-)jeugd, zullen we ook een verklaring van geen bezwaar/v.o.g. van de gemeente (waar u zelf woont) moeten verzoeken, de kosten (tarief 2009 ca. €30,-) zijn voor uw eigen rekening, maar kunt u wel aftrekken als gift bij uw belastingopgave.


Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail


Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us