Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

Meedoen

Jaarlijks zijn er meerdere momenten waarop de herder en zijn team alle hulp kunnen gebruiken. Te denken valt aan de lammerperiode, het scheren, kappen, maar ook het uitmesten, bemesten, hooien, inventariseren van dier- en plantensoorten etc. etc.

Sommige van deze jaarlijks terugkerende projecten worden in de vorm van stages door verschillende scholen op verschillende niveau's volledig opgepakt, weer anderen worden vanuit stichtingsverband met vrijwilligers opgelost.

Wilt u zich aanmelden voor vrijwilligerswerkzaamheden bij de stichting dan kan dat, u bent altijd welkom.

Verzoeken kunt u schriftelijk (getyped of geprint) richten naar ons stichtingsadres, voorzien van:

- een motivatie,

- een c.v.,

- twee recente pasfotos (geprint mag ook) en

- een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Indien uw werkzaamheden u in contact zullen (kunnen) brengen met op het bedrijf aanwezige (school-)jeugd, zullen we ook een verklaring van geen bezwaar/v.o.g. van de gemeente (waar u zelf woont) moeten verzoeken, de kosten (tarief 2009 ca. €30,-) zijn voor uw eigen rekening, maar kunt u wel aftrekken als gift bij uw belastingopgave.


Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail


Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us