Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

(in voorbereiding)

Media

 

Een korte opsomming van kerngegevens voor de media en overige geïnteresseerden:

Rechtsvorm: Stichting (met onderneming: agrarisch bedrijf; zonder winstoogmerk)
Doelstelling: Natuurbeheer, beheer + instandhouding: kudde, schaapkooi + herder
Bestuurszetels: 3
Opgericht: 28 december 2000
Grootte kudde: 0 - 850 volwassen dieren
Aantal honden: 7 border collies bij herder, 2 maremma's bij kudde, variabel bij vrijwilligers/ZZP
Areaal: 0 - 75 ha
Bedrijfsgebouwen: 0 - 3
Personeel vast in dienst: 1
Personeel op uitzendbasis: 0 - 12 (ZZP'ers)
Vrijwilligers & stagiars (jaarbasis): ca.: 40 vrijwilligers/stagiairs x gemiddeld 20 uur per jaar
Jaaromzet: (indicatie) €200.000,-
Waarvan subsidies: (indicatie) €130.000,-
Donaties en giften: (indicatie) €20.000,-

Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail


Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us