Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

Locaties

Op dit moment ontplooit de Stichting haar werkzaamheden op verschillende locaties met de mobiele kudde.

Vanwege de weers- en terreingebonden afhankelijkheid wijzigt het programma wekelijks en is het moeilijk om aan te geven waar de herder dagelijks met zijn kudde te vinden zal zijn. We hebben een gps-volg API in de site ingebouwd zodat u de herder en de kudde rechtstreeks via de website kunt volgen.

X

 

GPS API

Foutmelding: CR11

Uw besturingssysteem staat geen interactieve toepassingen toe

Overweeg uw firewall en anti-virussuite tijdelijk uit te schakelen

Vraag uw administrator om hulp in verband met een permanente ID10T-error


Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail


Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us