Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

Honden

 

Zonder honden geen mobiele kudde die snel en effectief allerhande terrein onderhanden kan nemen. Immers, even een flexibel raster opzetten kost voor de Europees Kampioen rasters opzetten per 100 meter nog steeds 10 minuten (en dat is bij ideaal-situaties). Bovendien heeft inzet van een mobiele kudde als klimaatneutraal of CO2-arm alternatief natuurlijk weinig zin als de kudde dagelijks met een grote veewagen en trailer van hot naar her wordt gesleept.

Om dus doelmatig gebruik te kunnen maken van alle voordelen van een mobiele schaapskudde is inzet van honden voor verweiding, verplaatsing en bescherming onontbeerlijk. De honden die bij de schaapskuddes aan het werk kunnen worden gezet vallen uiteen in twee categorieën, zijnde; de drijvende honden, die de schapen van a naar b drijven en de beschermende honden die de schapen op locatie beschermen tegen wild en overige honden.

Voor de drijvende honden kan de herder rekenen op zijn team van 7 border collies, afkomstig uit zijn eigen kennel: From Kali's Borders. Meestal werken de honden in tweetallen, waarbij ze elkaar af kunnen lossen en elkaar aanvullen bij complexere situaties waar de schapen bijvoorbeeld ook uit het verkeer gehouden moeten worden.

Hieronder stellen we ze kort aan u voor, u kunt ook de individuele profielen van de honden aanklikken voor meer info.

- Ayla, de matriarch, absolute heerser binnen de roedel en over de kudde. Met haar 13 dienstjaren de meest waardevolle hond voor de herder en de kudde.

- Sita, Ayla's dochter en opvolger die nu haar moeder wat trager wordt vooral op de lange afstanden haar diensten bewijst, waar hoge snelheid vereist is.

- Caelis, Ayla's zoon en opvolger die voor moeilijke situaties en moelijke schapen ingezet wordt vanwege zijn moedige karakter en eindeloze doorzettingsvermogen

- Balou, de herplaatshond die na vele omzwervingen bij ons een goed plekje heeft gevonden en het heerlijk vind om mee te mogen helpen

- Radha en Bhishm, de dochter en zoon van Sita en Balou, nieuwe talenten die nog vol op in training zijn.

- Shaam, een zoon van Sita en Balou uit hun tweede nest, die nog volop de wereld aan het ontdekken is.

Op den duur zullen er ook een twee- of drietal permanent ingezette Maremma's aan de kudde toegevoegd worden ter bescherming en completering van de kudde. Deze Maremma's zijn al in bestelling bij een Italiaanse schaapsherder in de Abruzzen (Italië) en zullen hier verder afgetraind worden. In ruil voor zijn Maremma's en training zal hij van ons weer enige Border Collies en training krijgen.

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail

Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us