Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

 • Schapen
 • Herder
  • Rabhin
  • Berend
  • Ingrid
  • Claudia
  • Hans
  • Falco
  • Jeanine
  • Antonello
  • Esther
  • Dirk
  • Martine
  • Wouter
  • Elsa
 • Honden

  

Herder

Net als de schapen, valt ook de herder vaker wel dan niet enige verbazing ten deel. Hij is ruig maar erudiet. Hij is niet alledaags te noemen en hoe komt hij er in godesnaam bij om schapen te gaan drijven. Wel, dat zijn leuke onderwerpen voor tijdens een wandeling dus die bewaren we voor wanneer u eens mee komt met de kudde.

Ondertussen leggen we u wel even kort uit wat de functie van de herder in een moderne schaapskudde is. Hij of zij is verantwoordelijk voor:

- de kudde (voeren, lammeren, scheren, bekappen, ontwormen, verweiden, etc.)

- de honden (trainen, inzetten, opvoeden, geschikt maken voor werken in openbare terreinen)

- het natuurbeheer (begrazen, selectief rust bieden aan gebieden of juist bemesten, etc.)

- de kooi (beheer gebouw, preventiebeleid, opslag en voorraadbeheer en mechanisatie)

- de publieke communicatie (publiek, wandelaars, overige gebruikers maar ook de website)

- de private communicatie met contractpartijen (overheden maar ook loonbedrijven etc.)

- de rijksoverheid voor wat betreft het bedrijfsvoerderspositie (eindverantwoordelijke 'boer')

Zoals u ziet: de hedendaagse schaapsherder dient een organisatorische duizendpoot te zijn. Hij besteedt jaarlijks naast de 1,8 FTE aan herderswerkzaamheden ook nog ruim 0,3 FTE aan o.a. administratieve werkzaamheden. Bij het in dienst nemen van collega-herders wordt mede daarom ook vaak gekozen voor ZZP-ers ipv personeel in loondienst.

Het team van herder en 'hulpherders'

Op dit moment bestaat het team uit één vaste kracht en 12 ZZP-ers, die zich bij toerbeurt inzetten voor de stichtingskuddes. Tijdens topdrukte is het vaak alle hens aan dek omdat er dan 24-uurs diensten gedraaid moeten worden, maar gedurende de reguliere begrazingsperiodes in het jaar is het gebruikelijk dat naast de vaste herder er hooguit 2 ZZP-ers tegelijk elders aan het werk zijn.

De 'hulpherders' beschikken allemaal over een agrarische & natuurbeheersachtergrond en hebben de beschikking over een tweetal afgetrainde honden om dat deel van de kudde welke zij hoeden, op de juiste wijze in te kunnen zetten.

Op dit moment is wegens gebrek aan budget geen ruimte voor meer collegaherders, dit vereist een vergroting van het beheersareaal.


Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail


Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us