Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

Doneren

 

Een schaapskudde in stand houden is niet lastig als men kiest voor een commerciëel bedrijf, getuige de enorme groei van het aantal particuliere schaapskuddes in het land. Een ideële schaapskudde in stand houden als stichting is echter een beetje lastiger, immers er zijn statutaire doelstellingen die belangrijker zijn dan geldelijk gewin en dit maakt dat er vaker gekozen wordt om de financiëel minder interessante maar daarom juist voor de natuur zo waardevolle diversiteit biedende projecten, rassen en terreinen aan te pakken.

Voor dit alles zijn gelukkig subsidies beschikbaar maar ook de (rijks-)overheid vereist dat minstens 50% van de kosten van gesubsidiëerde projecten uit eigen (niet subsidie-)middelen komt. Hiervoor gebruikt de stichting dus de inkomsten van levende dieren alsmede de wol, melk- en overige zuivelproducten en vleesopbrengsten, maar hiermee haalt de stichting, mede vanwege hoge investerings- en opstartkosten niet altijd die 50%.

Gelukkig is de stichting echter gerangschikt door de belastingdienst en aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en kunnen (particuliere maar ook bedrijfsmatige, incidentele maar ook structurele) donaties aan de stichting volledig belastingvrij geschonken worden en tevens als aftrekpost voor uw belastingopgave opgevoerd worden.

Formeel mogen donateurs geen wederdiensten beschikbaar gesteld krijgen (anders is er sprake van een verkapt lidmaatschap), toch bieden wij donateurs een informele wederdienst, dat is namelijk voorrang bij aankoop, huur etc.

Kortgezegd:

Donaties zijn welkom!

Op: ABN AMRO rekeningnummer 58.77.73.464

Ter name van: Stichting Schaapstil

Gevestigd te: Leeuwarden

Onder vermelding van : 'GIFT' of 'DONATIE'

Deze giften zijn aftrekbaar vwb de belasting.


Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail


Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us