Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

Natuurbeheer

Stichting Schaapstil heeft zich in de laatste 10 jaar gespecialiseerd in grotere maar ook kleinschaliger natuurbeheersprojecten waarbij creëren en in stand houden van duurzame natuur door middel van inzet van beheersmaatregelen als begrazing door o.a. schapen en overige grazers, het uitgangspunt is binnen de beheersovereenkomst.

Door ecologische en vooral mineraaltechnische afsluiting van het gebied is creatie van 'self-sustaining' niches voor diverse bedreigde diersoorten te garanderen en krijgen verschillende pioniersoorten weer de kans om ruimte te winnen op de verregaande vergrassing en verweilanding van het Nederlandse cultuurlandschap.

Als direct betrokkene bij de inrichting en indeling van o.a. het natuurgebied de Groene Ster in Leeuwarden heeft Stichting Schaapstil al in een vroeg stadium de uiteindelijke vorm en functie van het natuurgebied kunnen bepalen en vastleggen. Het eindresultaat is dan ook een plaatje geworden, waar een ieder trots op kan zijn.

Ook heeft de Stichting zich sterk gemaakt voor beheer van moeilijke objecten zoals de oude afvalberg 'de Schenkenschans', welke inmiddels als afgedekte en begraasbare heuvel een prettiger aangezicht levert dan het voormalige alternatief. Het creatieve vermogen van de Stichting alsmede de flexibiliteit van de herder met zijn kudde maken dat het middel van de mobiele kudde in deze moderne maatschappij vaak een welkome aanvulling is op de gemechaniseerde bemaaiing via loonbedrijven waar het moeilijk bereikbare of begaanbare plekken betreft.


De stichting is vanwege haar innovatieve en milieuvriendelijke manier van werken voorgedragen en genomineerd voor de 2009 Grass Awards in de categorieen: Landschapsbeheer en Ecologische innovaties.

Eind augustus zal een vakjury de uiteindelijke winnaars in de verschillende categorieën bepalen.

De stichting is bijzonder vereerd om tussen de andere genomineerden een plaats te hebben bemachtigd!

 

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail

Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us