Logo

Stichting Schaapstil

De Leeuwarder Schaapskudde

 Agrarische dienstverlening, specialistische veeverzorging,

Ecologisch landschapsbeheer & opleidingsinstituut

Logo

Ayla fan'e Rispinge

ISDS: 293627 / NHSB: 2029221

Geboren: 30 september 1995

Ayla, de matriarch, absolute heerser binnen de roedel en over de kudde.

Met haar 13 dienstjaren de meest waardevolle hond voor de herder en de kudde.

Ayla is gefokt door Gerda Atema-v/d Handel van de Fan'e Rispinge kennel

Moeder : Sanne fan'e Rispinge (NHSB: 1845558) van Gerda Atema-v/d Handel

Vader: Borderland's Touchstone Cornelis (NHSB: 1845577) van Hanneke Bethlem-Dahler

Ayla is epilepsie-signaalhond, heeft meegewerkt aan verschillende tv-producties, heeft een indrukwekkkend c.v. en langste en beste staat van dienst.

Contact:

Stichting Schaapstil

Wismastate 202

8926 R E Leeuwarden

fax: 058-8447383

tel: 058-2673053

spoed: 06-26730788

e-mail

Bankrekening: 58.77.73.464 (ABN AMRO) tnv Stichting Schaapstil te Leeuwarden

Uitspraken/Arresten: Lokaal gehost op: www.sheepdog.nl Via database: www.rechtspraak.nl
Wederrechtelijke stichtingsbestuursuitbreiding:
Opnieuw verworpen ontslagverzoek:

Google

web / het internet

www.sheepdog.nl
www.dutchsheepdogsociety.nl www.isds.org.uk

© 2007; Rabhin S. Jainandunsing; all rights reserved

Content on this website can not be used on other mediums without prior written consent from the author of this site. Click here to contact us